หน้ากว้าง 22 มิลลิเมตร

แสดงทั้งหมด 7

 • blue
  สีน้ำเงินเข้ม
  บรรจุแพคละ
  1 ชิ้น
  แพคละ
  245 บาท
  เฉลี่ยชิ้นละ
  245.00 บาท
  ความยาว
  200 หลา
 • violet
  สีม่วงเข้ม
  บรรจุแพคละ
  1 ชิ้น
  แพคละ
  245 บาท
  เฉลี่ยชิ้นละ
  245.00 บาท
  ความยาว
  200 หลา
 • green
  สีเขียวเข้ม
  บรรจุแพคละ
  1 ชิ้น
  แพคละ
  245 บาท
  เฉลี่ยชิ้นละ
  245.00 บาท
  ความยาว
  200 หลา
 • light-green
  สีเขียวอ่อน
  บรรจุแพคละ
  1 ชิ้น
  แพคละ
  245 บาท
  เฉลี่ยชิ้นละ
  245.00 บาท
  ความยาว
  200 หลา
 • pink
  สีชมพูเข้ม
  บรรจุแพคละ
  1 ชิ้น
  แพคละ
  245 บาท
  เฉลี่ยชิ้นละ
  245.00 บาท
  ความยาว
  200 หลา
 • light-pink
  สีชมพูอ่อน
  บรรจุแพคละ
  1 ชิ้น
  แพคละ
  245 บาท
  เฉลี่ยชิ้นละ
  245.00 บาท
  ความยาว
  200 หลา
 • orange
  สีทอง
  บรรจุแพคละ
  1 ชิ้น
  แพคละ
  245 บาท
  เฉลี่ยชิ้นละ
  245.00 บาท
  ความยาว
  200 หลา